ANNI KOCH-KNUDSEN

GIV DINE DRØMME ET VISUELT UDTRYK - OG NÅ DEM ....

GIV DINE DRØMME ET VISUELT UDTRYK PÅ DIT VISIONBOARD…. OG NÅ DEM

 DU

sætter dine visioner og ønsker i perspektiv i billeder og tekst på en collage 
får sparring, med- og modspil i forhold til dine behov 
lærer at tiltrække det, du ønsker dig 
holder fokus på dine visioner og får et synligt værktøj  på dine mål ,så du får valgt fra og kan målrette dig i dit liv og arbejde.
Det er en uhøjtidelig metode at få synliggjort og specificeret dine ønsker og drømme på et visionboard. Dets synlighed fastholder dig på din vej   Kurserne kan holdes i arbejdsregi eller privat - det er effektiv i teamsamarbejde  til at synligøre den enkelte persons mål og ønsker i  forhold til teamet, firmaet og ikke mindst sig selv 

Undervisning kan foregå individuelt i en rådgivningssammenhæng eller i  mindre grupper til at synliggøre egne og firmaets mål . 

Kurset kræver ingen mal - /tegneforudsætninger og afholdes i dit firma eller andet aftalt regi.