ANNI KOCH-KNUDSEN

UDTALELSER:

Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

Anni Koch-Knudsen er bekymret for, som hun selv siger, at have for mange stilistiske bolde i luften. Det er bedst at operere med én stil, én måde at male på, får man altid at vide af galleriejere og censurkomiteer.

Måske ja, men det er altså hulens svært at lave om på sig selv, når man nu konstant får nye ideer og indfald. Ser man nærmere efter, opdager man dog, at visse ting går igen i Anni Koch-Knudsens myldrende billedverden.

Der er for den første indigoblåt. Denne flotte og dybe farve dukker op som en hovedingrediens i de  fleste af Anni Koch-Knudsens malerier. Tit og ofte i samspil med rødt, gult eller grønt. Meget basalt og enkelt i virkeligheden, altså, men især for den gule farves vedkommende brugt med en willumsen´sk evne til at få noget skævt og noget næsten fysisk insisterende ud af det hele.

Det med det fysisk insisterende kan i det hele taget stå som en overskrift for alle Anni Koch-Knudsens malerier. Én serie af malerier tydeliggør, hvad det er, hun står for som maler og kunstner. Stormen Bodils rasen i december 2013 oversvømmede store dele af det Jyllinge, hvor hun bor. En begivenhed, hvis voldsomhed kom fuldstændigt bag på de gode Jyllingeboere og resten af os danskere. Hvad kan man gøre som kunstner for at bearbejde noget sådant? Man kan male, og det har Anni Koch-Knudsen gjort med en serie billeder, der bliver siddende på nethinden i lang tid. Billeder, hvor de menneskeskabte bygninger, skildret i geometriske former, bliver løbet over ende af frådende vandmasser i noget, der mest af alt ligner en apokalypse. Det er saftsusemig stærke malerier, fascinerende og skræmmende på samme tid.

Denne intensitet og ekspressivitet genfinder man overalt hos Anni Koch-Knudsen. Den går igen i hendes malerier af fantasifugle, i hendes byprospekter, i hendes fortolkninger af ”Tusind og en Nat” og i hendes helt abstrakte billeder. Det er alle malerier med masser af knogler, masser af kraft, masser af energi og masser af vilje. Der sker noget. De vil noget.

Når det hele trods alt ikke virker kaotisk, for det er bestemt ikke en kvalitet i sig selv, er det, fordi den rasende energi og den boblende vilje til at udtrykke sig bliver holdt i ave af en sikker farvesans. En helt igennem instinktiv fornemmelse for farvesammensætninger og komposition, der kontrollerer enegien uden at tæmme den.

Kontrolleret energi. En passende overskrift på Anni Koch-Knudsens billedunivers.

Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

 

Helle Nørspang 2020

"Anni maler i miniserier, afbrudt af enkeltstående billeder.

Miniserierne er billeder fra et liv levet, kig på dem og modtag et sansebombardement af former og farver, tilføjet stor fantasi og indlevelse. 

Gør disse billeder til billeder af dit eget liv, og bliv rørt i dit inderste.De enkeltstående billeder symboliserer øjebliksbilleder, oplevelser og indsigter, der både kan chokere og røre dig.

Anni benytter sig først og fremmest af maleriets udtryksform, men eksperimenterer til stadighed med andre materialer,.

Annis kunst er både farverig, æstetisk, til tider voldsom, til tider banal, men aldrig stillestående eller kedelig.

Åbn dig op for Annis kunst, sug den ind og spejl dig i den, gør den til din egen."

Helle Nørspang 2020


Grete Hvam 2019

"Hos Anni Koch-Knudsen er der en magisk verden gemt i farver, former og nuancer. En verden, som påvirker vores energi, humør og livsglæde. En verden, som kan føre til bedre selvforståelse.

Anni maler intuitivt. De færdige værker er en af Annis måder at kommunikere med mennesker på. Anni lægger en energi og styrke ned i sine billeder, som hun vil give videre til sine medmennesker. En flot gestus. Og et overordnet formål med maleriet, som aftvinger stor respekt.

Som oftest maler Anni abstrakt med mange, ikke så tydelige figurative motiver gemt imellem farvefelterne. Som beskuer skal man fordybe sig i Annis malerier, før man kan hente den energi ud af billedet, som kunstneren har lagt ned i det. Flertydighed er en selvfølgelighed, når man som beskuer skal nærme sig Annis værker.

Du lærer meget om dig selv og din indre balance, når du dykker ned i Annis billedverden. Forståelsen eller tolkningen af billedet er en kombination af Annis meddelelse og din opfattelse. For Anni er du hovedpersonen, så du har frit spil med hensyn til at lægge lag på lag af betydning i din opfattelse af billedet.

Anni Koch-Knudsen har malet i mange år, udstillet og solgt sine malerier både her og i udlandet. Hun holder kurser i intuitivt maleri for meget små hold, og hun har været en hyppig gæst på K&K i Hillerød."  Grete Hvam  2019

 


Lidt om mig:

Lidt om mig :

At male er for mig absolut tilstedeværelse i nuet. Den kreative proces udfordrer mig at sætte farve og form på mit lige NU. Jeg slipper mangeartede indtryk ud i farver og form  og lader op til nye oplevelser og udfordringer .... og nye billeder At male/være kreativ er altid min adgang til at frigive glæden, roen, lysten og indsigten på "

Mine malerier er  inspireret af de mange indtryk, oplevelser, samtaler, reflektioner og personlige processer kombineret med mit indre legebarn  - alt udtrykt i farver og form.  Billedernes mål er at berøre beskueren der, hvor denne har brug for farve/formpåvirkningen til at udfordre  eller skabe balance  afhængig af behovet - en  bevidst eller ubevids påvirkning.

De sidste år har jeg været i en rivende udvikling og de mange positive tilbagemeldinger fra udstillinger, hjemmeside og deres fortsatte glæde ved at eje, betragte og gå ind i mine billeder har betydet , at jeg nu har valgt at være langt mere aktiv billedkunstner med deraf ønsket om at mine billeder kan komme ud flere steder til gavn og glæde for beskueren. 

Jeg har været "Represented by Agora Art Gallery, New York" 2015-2017 og havde en dejlig udstilling der  marts 2015 ...... dejlig udfordring 

Jeg er aktivt medlem af Onsdagsmalerne  og Gulddyssegårds billedkunstnere og har gennem flere år fået undervisning af  flere kunstnere , hvor især Fadavi, Pierre Beskow og David Isenberg  har været til stor inspirator og provokation til at afprøve og undersøge mine mange muligheder for at udfolde mig.

 I gennem mange år har de mange billeder har hulpet mig til større selvforståelse og  til at rense sindet i min leg med farver og form - være i den spontane impulsive ubekymrethed.

Du kan bestille dit helt personlige billede til at hjælpe og støtte dig  på forskellig vis - gøre dig glad, give dig energi eller healing gennem sygdom, kriser ,. Det kan være et inspirationsbillede eller et meditationsbillede  - eller blot som dit billede til dit helt individuelle brug. Samme type billede kan bestilles til inspiration m.m.  på din arbejdsplads.g

Jeg  underviser i intuitiv maling, maling til opløsning af stress og andre uønskede tilstande og maler egne billeder . Jeg kombinerer min maling og min erfaring som behandler og bruger maleriet til at gennembryde stilstand, blokeringer  - også for kunstnere der er kørt fast i deres udtryk.

Jeg har fået undervisning af:

David Isenberg  2014 -2017

Fadavi 2012

Pierre Beskow 2010- 2011-2012-2014 -2015

Ingrid Liebgen 1998

Yvonne Wassini 1995